My Blog

BAZI MESLEKLER HİÇ GÜVEN VERMİYOR !

NET_GUVEN

 

BAREM’in üyesi olduğu WIN/ Gallup International grubu ile birlikte yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, insanlığın bazı mesleklerden kişilere karşı ciddi bir güven problemi var.

Araştırmada dünya genelinde 60 ülkede 61 binin üzerinde kişiye Yargıçlar, Gazeteciler, Politikacılar, İşadamları, Askerler, Sağlık çalışanları, Polisler, Öğretmenler, Bankacılar ve Dini liderlere güven duyup duymadıkları soruldu. Çalışmanın veri toplama  aşaması, telefonla  2014 yılı Kasım ayında yapıldı.

BAREM, Araştırmanın Türkiye halkasında NUTS1 bölgelerinde Türkiye genelini temsil eden 1000 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile görüştü.

 

Araştırmanın sonuçları değerlendirilirken mesleklere Güvenirim diyenlerden Güvenmem diyenler çıkarıldı ve bu puan Net Güven olarak adlandırıldı. Türkiye’de Net Güven bu meslek gruplarının toplamında % 4. Bu sonuç, neredeyse bu kişilere güvenenler kadar güvenmeyenlerin de olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum diye cevap verenler soruya göre % 2-7 arasında değişiyor, diğer ülkelere göre oldukça çok düşük oranlar.

Meslekleri nedeniyle otorite veya bilirkişi durumunda olan ve insanların sürekli karşı karşıya kaldıkları, çözüm bekledikleri, haklarını, canlarını, sağlıklarını, paralarını emanet ettikleri kişilere duydukları güvenin bu kadar düşük olması toplumsal barışı tehdit etmesi ve günlük hayatı zorlaştırmasının ötesinde, insanların psikolojik durumları için de önemli bir sorun gibi görünüyor.

Türkiye’de yapılan bir çok araştırma ne yakınımızdaki , ne de uzağımızdaki insanlara güven duymadığımızı gösteriyor. BAREM’in bu araştırmasına göre bu güvensizlikten otorite de payını alıyor. Tabii ki bu güvensizlik sorgulanan tüm meslek grupları için geçerli değil. Öğretmenler ve Sağlık çalışanları en güvenilen meslek sahipleri iken listenin sonunda Politikacılar var.

TÜRKİYE KİMLERE GÜVENİYOR !

Öğretmenler başımızın üstünde (Net güven 74)

Türkiye’de öğretmenlere güven çok yüksek % 86, güvenmeyenler yalnızca % 12. Hiç bir demografik alt grupta öğretmenlere güven % 75’in altına inmiyor, güvensizlik % 20’ye çıkmıyor.

Sağlık çalışanlarına güven de oldukça yüksek (Net güven 64)

Yaşlıların sağlık çalışanlarına güveni doğal olarak daha yüksek. Eğitim arttıkça güven düşüyor.

 Askerlere daha çok erkekler güveniyor (Net güven 51)

Erkekler, 18-24 ve 55 üstü yaş  grubu, öğrenciler ve metropol dışında yaşayanlar askerlere daha çok güveniyorlar. Askere güven eğitim arttıkça azalıyor.

Polise güven de pozitif (Net güven 23)

Ev kadınları ve metropol dışında yaşayanlar polise daha çok güveniyorlar. Eğitim ve sosyo ekonomik statü azaldıkça polise güven artıyor.

Yargıçlar ortalamanın altında (Net güven eksi 5)

Yargıçlara net güven negatife düşüyor. 18-34 yaş ve AB sosyo ekonomik gruplar yargıçlara en az güvenen kişiler.

Dini liderlere ev kadınları güveniyor (Net güven eksi 8)

Türkiye’de dini liderlere güvenenlerin oranı % 43, güvenmeyenlerin ise % 51. Net güven eksi 8. En çok güvenen grup ev kadınları iken, 25-44 yaş, ABC1 sosyo ekonomik statü grupları ile çalışan ve işsiz kesim dini liderlere en az güven duyan gruplar.

Bankacılar (Net güven eksi 29)

Bankacılarla daha çok iş yapma şansı olan gruplarda bankacılara güven daha düşük. Güven, eğitim arttıkça azalıyor. En az güven duyanlar; erkekler, 25-44 yaş grubu, çalışanlar, işsizler ve üst sosyo ekonomik gruplar.

Gazetecilik Türkiye’de şanssız bir meslek (Net güven eksi 33)

Gazetecilere net güven eksi 33. Erkekler, 18-54 yaş grubu, üst sosyo ekonomik gruplar, çalışanlar ve öğrenciler arasında güven diğer gruplara göre daha düşük.

İş adamları (Net güven eksi 37)

İş adamları erkeklerin ve emeklilerin gözünde diğer gruplara göre daha güvenilirler. 18-34 yaş, ABC1 sosyo ekonomik grupları ve çalışanlar arasında güven az. Eğitim arttıkça iş adamlarına güven azalıyor.

Politika ateşten gömlek (Net güven eksi 61)

Politikacılar bu on meslek içinde en az güvenilen grup. Güvenmeyenler % 78 iken güvenenler yalnızca % 17.

18-44 yaş grupları, çalışanlar ve öğrenciler politikacılara en az güvenen alt gruplar. Sosyo ekonomik statü azaldıkça politikacılara güven biraz artıyor.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
Nur UsluBAZI MESLEKLER HİÇ GÜVEN VERMİYOR !