My Blog

MODAYI KENDİMİZE YAKIŞTIRDIĞIMIZ KADARIYLA UYGULUYORUZ

No comments

MODAYI KENDİMİZE YAKIŞTIRDIĞIMIZ KADARIYLA UYGULUYORUZ

Barem kentli Türk insanının moda ile ilişkisini anlamak adına bir araştırma yürüttü.

Araştırma; moda ile ilişkinin yoğun olduğu 10 büyük ilde, 18 yaş ve üzerinde 1.400 kişi ile CAPI (Bilgisayar Destekli Yüzyüze Görüşme) yöntemiyle gerçekleşti.

Çalışma kentli Türk insanının ; moda ile ilişkisini nasıl tanımladığını, giyim alışverişinde tercih ettiği genel yaklaşımı anlamak amacıyla yapıldı.

Modaya ilgi ne düzeyde

Öncelikle görüşülen kişiler, giyimde moda ile ne ölçüde ilgili oldukları semantik skalada sorularak dört dilime ayrıldı.

Moda konusunda çok iddialı olan ve bunu “Arkadaşlarım neyin moda olduğunu bende görürler” şeklinde ifade eden çok küçük bir kesim (% 2) var.

İkinci grup modayı yakından izleyip uygulayan % 12’ lik bir dilim. Bu dilimde kadınlar ağırlıkta. Kadınların % 15’i erkeklerin ise % 9’u bu dilime giriyor. 18-34 yaş arası gençlerde bu dilimin payı % 17’ye çıkıyor. Modayı yakından izleyen ve uygulayanların oranı 35 yaştan başlayarak yaş büyüdükçe azalıyor. Bekleneceği gibi sosyoekonomik statü arttıkça modaya ilgi de artıyor. AB ses gruplarında insanların % 22’si moda ile yakından ilgili olduğunu söylüyor. Eğitimin etkisi de benzer şekilde, Lise ve Üniversite mezunlarının % 16’sı bu dilimde. Öğrenciler (% 16) ve Çalışanlar (% 15), ev kadınları (% 8) ile emekli ve issizlerden oluşan Çalışmayanlara (% 7) göre daha çok bu dilimde yer alıyor.

Toplumun yarısı olan esas büyük dilim ise modayı izleyip kendine yakıştırdığı kadarını uyguluyor. Bu dilimde her gruptan insan var. Kadınların % 52’si, erkeklerin % 46’sı burada. C1 Sosyoekonomik statü grubu mensupları (% 53) ve Üniversite mezunları (% 55) daha ön plana çıkıyorlar.

% 37’lik dördüncü bir kesim daha var ki bu defa erkekler ağırlıkta. Erkeklerin % 44’ü moda ile hiç ilgisi olmadığını iddia ediyor. Sosyoekonomik sınıf olarak C2DE (% 44), Eğitim olarak lise altı eğitimli kişiler (% 47) arasında modaya ilgisizler daha fazla.

Moda nereden takip ediliyor

Hem kadınlar, hem de erkekler için ilk üç moda referans noktası Vitrinler (% 83), Tanıdıklar (% 34) ve Sokak (% 28).

Daha sonra benzer oranlarda TV’deki moda programları (% 20), Moda dergileri (% 19) ve internet (% 17) ve Ünlüler (% 12) geliyor.

TV’deki moda programları, Moda dergileri ve Ünlülerin izlenmesinde kadın-erkek farkı kendini gösteriyor. Her dört kadından biri modayı TV’deki moda programlarından da takip ediyor. Moda dergileri kadınların % 22’si için moda referansı durumunda. Kadınlar erkeklere göre Ünlülerden moda tüyoları daha çok alıyor (% 16).

Daha az oranda da olsa TV’deki moda dışı programlar (% 8) ve Gazetelerin moda ekleri (% 4) de insanların modayı takip ettikleri noktalar arasında.

Modayı yakından izleyen ve uygulayan kesim için Moda dergileri (% 39), Ünlüler (% 22), Internet (% 25) ve Gazetelerin moda ekleri (% 11) diğer kesimlere göre çok daha önemli.

Özellikle Modayı yakından izleyen ve uygulayan kadınlar için bu noktalar daha da önem kazanıyor. Moda dergileri (% 44), Ünlüler (% 29), Internet (% 26) ve Gazetelerin moda ekleri (% 12) çok daha fazla izleniyor.

Mağazada hizmet

Grüşülen kişilerin dörtte üçü mağazada kendi kendine bakınmayı, ancak bir sorusu olursa cevaplanmasını (% 76) tercih ediyor. Ancak girer girmez hizmet bekleyenler de (% 24) var ki kadınlar (% 27) ve AB ses grupları (% 36) arasında hemen hizmet talebi daha yüksek. Kadınlar içinde AB ses grupları (% 39) ve Üniversite mezunu (% 36) olanlarda bu talep daha da artıyor.

Internetten alışveriş *

Görüşülen kişilerin % 7’si internetten kendileri için giyim ve aksesuvar alışverişi yapıyor. Internetten giysi alışverişi de kadınlar, gençler, eğitimliler, öğrenciler ve üst sosyoekonomik statüye sahip kişiler arasında diğer gruplara göre daha yaygın. Kadınların % 9’u internetten giysi alışverişi yaparken erkeklerde bu oran % 5’te kalıyor.  Internetten kendileri için giyim ve aksesuvar alışverişi yapanların oranı 18-29 yaş ve ABC1  sosyoekonomik statü gruplarında % 10’a, Üniversite mezunları ve öğrenciler arasında ise % 13’e çıkıyor. Modayı yakından izleyen ve uygulayan grup (% 13) internetten giysi alışverişine de daha yatkın.

Kadınların içinde de benzer gruplar öne çıkıyor; 18-29 yaş (% 14), ABC1 ses grupları (% 13), Universite mezunları (% 16) ve Öğrenciler (% 19) arasında internetten alışveriş daha yaygın. Modayı yakından izleyen ve uygulayan kadınlar (% 16) da diğer gruplara göre internetten daha çok alışveriş yapıyor.

İnternette en fazla, çok sayıda markanın ürünlerinin indirimli olarak satıldığı sitelerden (% 66) alışveriş yapılıyor. Onları çok sayıda markanın ürünlerinin satıldığı siteleri izliyor (% 42), markaların kendi sitelerinin payı ise % 23. Bu sonuca göre online giyim alışverişinin en cazip tarafı indirim ve çok sayıda markaya erişim olsa gerek.

Kadın giyimde spontan marka hatırlama

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin %30’u spontan olarak hiçbir kadın markası hatırlamadığını söyledi. Kadın markası hatırlamayan erkeklerin oranı % 36.

Aklına hiçbir kadın markası gelmeyenlerin oranı (%30), 35 yaşından itibaren yaş ile artarak 55 yaş üzerinde % 52’ye kadar çıkıyor. Bu oran çalışmayan kesimde (% 40) ve doğal olarak Moda ile ilgisi olmayanlar arasında (% 57) da yüksek.

Spontan hatırlanan kadın giyim markaları

Hatırlatma yapılmadan akla gelen ilk dört kadın markası sırasıyla Mango (% 15), Zara (% 14), Koton (% 13) ve LCW (%12). İlk grubu izleyen markalar ise Collezione (% 6), De Facto (% 6) ve Adil Işık (% 5).

Kadınların aklına gelen ilk dört kadın giyim markası da aynı ; Mango (% 17), Koton (% 15), Zara (% 14), ve LCW (% 14). Bu dört markayı yardımsız hatırlayan kadınların profillerini karşılaştırdığımızda en yüksek AB sosyoekonomik statü  Zara (% 31), en yüksek C1 ses Koton (% 41) markasında görünüyor. Üniversite mezunları Mango, Koton ve Zara markalarının profillerinde benzer oranlarda (% 26). Bu dört marka da araştırmanın örneklem profilinden daha genç. Mango’nun profilinde metropol (% 79) diğer markalardan daha yüksek oranda. LCW markasının profili ise ev kadınları (% 59) ağırlıklı.

* Soru internet erişimi olan ve olmayan herkese sorulmuştur.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
Nur UsluMODAYI KENDİMİZE YAKIŞTIRDIĞIMIZ KADARIYLA UYGULUYORUZ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.