Araştırma Modellerimiz

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Barem Ignıte – Marka için stratejik iletişim platformu belirlenmesi. Varolan araştırmaları incelemekle başlayıp kurum çalışanları ile birlikte, kalitatif projektif tekniklerin desteğiyle zenginleştirilen çalıştaylar

Price Optimazer – Fiyatınız hedef tüketicinizin ödemeye hazır olduğunun üstünde ise zaten ciddi sorunlar yaşıyorsunuzdur. Peki ya altındaysa ve bunun farkında değilseniz… Rakiplerle karşılaştırmalı olarak optimum fiyatınızı belirlemeyi amaçlayan bu yöntemimiz tüketicinizin kriz döneminde farklılaşan değer algısını anlamanıza destek olur.

Satisfaction Optimazer – Müşterilerinizin ve çalışanlarınızın memnuniyetini artırmak için hangi adımları atacağınızı tanımlıyor ve bir simulatör desteği ile firmanıza en uygun çözümü bulmanızı sağlıyoruz.

Satisfaction Assessor – Bu yöntemizle müşterilerinize ve çalışanlarınıza sağladığınız fiziksel yarar ve duygusal yakınlığı birlikte ölçüp gerçek aşkı nasıl bulacağınızı tanımlıyoruz.

Image Optimazer – Markanız en önemli değeriniz ise onu oluşturan duygusal ve performans özelliklerini iyi anlamak, bulunduğunuz kategori ve rakiplerinizle karşılaştırmak, imajı artırmak için hangi özelliklere yoğunlaşmanız gerektiğini bilmek işinizin en önemli parçasıdır, bu yöntemle markanızı hedef kitlenizin gözünden görmenizi sağlıyoruz.

i-screen – Konsept, ambalaj, raf, reklam, web sitesi gibi tasarım değerlendirme çalışmalarında, “Eye tracking” sistemimizle kalitatif ve kantitatif yöntemleri birlikte kullanan yöntemimiz. Tüketicilerin “söylediklerinin ötesindeki” gerçek değerlendirmeleri derin içgörülerle birleştirerek seri ve esnek sonuçlar sağlıyor.

Mednography – Hastaya yönelik etnografik çalışma ile medikal araştırmalara derinlik kazandırmaya, başka bir açıdan bakmaya yönelik yöntemimiz.

POSTrack – Bütünleşik performans yönetimi sistemimiz, satış noktaları performansını gölge müşteri ve bayiden çıkan müşteri görüşmeleri yoluyla deneyim üzerinden müşteri memnuniyetini ölçer. Sonuçlar skorkartlar yoluyla hiyerarşik bir dağılım ile tüm ilgililerle paylaşılır.

Corporate Image Optimazer – Markanızın yanısıra kurumunuzun da hedefleri vardır. Paydaşlarınızın gözünde kurumunuzun algısını ölçmek için geliştirdiğimiz bu yöntem kategoriden bağımsız olarak temel kurum özelliklerini oluşturan 7 sütunun dengesi üzerine kurulu.

Pazarı anlama ve Segmentasyon – Amacınız daha çok ürün satmaksa ürünüzü satın alan, satın almaya devam edecek olan ve satın alma potansiyeli olan grupları çok iyi anlamanız gerekir. Bunu yaparken markanız için fırsat ve riskleri belirleyerek size kategorinizdeki inovasyon fırsatlarını sunarız.

Conjoint : Choice based/Adaptive – Tüketicinizin sizin kategorinizdeki satınalma tercihini neler ne kadar etkiler. Marka mı, fiyat mı, ürün özellikleri mi bu tercihte daha etkilidir. “Adaptive conjoint” ile bu soruyu en geniş özellik seti için ve en hassas haliyle yanıtlıyoruz.

MaxDiff – Tüketicinizin sizin kategorinizdeki satınalma tercihini neler ne kadar etkiler. Marka mı, fiyat mı, ürün özellikleri mi bu tercihte daha etkilidir. Hangi ürün özellikleri tüketicinin sizin ürününüzü almanızı sağlayacak. Sahada kolay uygulanmanın çok önemli olduğu durumlarda “MaxDiff” yaklaşımını kullanarak özellik sıralaması veriyoruz.