Sosyal Sorumluluğumuz

Barem yöneticileri ile birlikte iş birlikleri geliştirme ve toplumu geliştirme vazifesini kendine görev bilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki organizasyonlarda en üst düzeyde temsil ve katılım sağlamaktadır.

Katkı sağladığımız alanlar aşağıdaki gibidir:

SektörelKalite Gelişimi
Toplumsal
ESOMAR (European Society for Market and Opinion Research)
– Konsey Üyeliği
– Ülke Temsilciliği
KalDer (Türkiye Kalite Derneği)
– Yönetim Kurulu Üyeliği
– Kalite Kongresi Araştırma Sponsorluğu
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
– Yönetim Kurulu Üyeliği
– Araştırma Sponsorluğu

TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği)
– Araştırma Zirvesi Sponsorluğu
– Komite Üyelikleri
– Akademi Eğitimleri
SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)
– Burslar
– Staj İmkanları
Çeşitli Üniversiteler
– Akademi Eğitimleri
– Pazar Araştırma Sektörü Tanıtımları