All posts tagged: Aşı

HAYDİ ÇOCUKLAR AŞIYA !

The doctor gave children vaccination needle

Haydi Çocuklar Aşıya !

Bu sloganı 80’lerin çocukları Zeki Alasya-Metin Akpınar parodilerinden hatırlarlar, ebeveynleri çocuklarını aşıya götürmeleri için ikna etmeye çalışan tanıtım filmlerinden.

Türkiye’nin öncü araştırma şirketi BAREM, global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte 65 ülkede, 64.771 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma ile aşı konusunda dünyanın ne düşündüğünü öğrendi.

Aşıya Güven Projesi (VCP – The Vaccine Confidence Project) Direktörü Dr. Heidi Larson tarafından Ocak 2017’de Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’unda sunulan global araştırmaya göre dünya nüfusunun büyük çoğunluğu çocukların aşı olmasının önemli (% 92), aşının güvenli (% 83), etkili (% 87) ve dini inançlarına uygun olduğunu (% 74) düşünüyor.

Aşı5

Çocukların Aşı Olması Önemli
Dünyanın neredeyse tamamı (yüzde 92) aşının çocuklar için önemli olduğunu düşünüyor. Bu düşünceye katılma oranı; yaş veya cinsiyete göre farklılaşmazken üst gelir gruplarında diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek. Dine göre bakıldığında Müslümanların, bölge olarak incelendiğinde ise Latin Amerika, Ortadoğu, Sahraaltı Afrika, Güney ve Batı Asya ülkelerinin aşıya daha çok önem atfettikleri görünüyor. Bunun muhtemel nedeni Dünyanın sıcak ve nispeten az gelişmiş bölgelerinde çocukların mikroplara, dolayısıyla hastalıklara daha açık olması. Bazı ülkelerde özel birtakım dini grupların aşıya karşı olumsuz tutumları var, ancak bu tutum global olarak o dine inananlar arasında yaygın değil. Bu durum, aşıya karşı tutumun dinden çok yerel bağlam ve politik, sosyo kültürel ortamla ilgili olduğuna işaret ediyor.

Aşının güvenli (% 83), etkili (% 87) ve dini inançlarına uygun olması (% 74) da grupların farklılaşması açısından aşının önemi (% 92) ile benzer profil gösteriyor.

Aşının güvenli olduğu ifadesine katılmayanlar global olarak oldukça düşük oranda (% 12). Ancak aşıya güvenmeyenler, bölge olarak AB dışı Avrupa’da (% 21), ülke olarak Fransa (% 41), Bosna- Hersek (%36) ve Rusya’da (% 27) en yüksek oranlara çıkıyor.

Aşı6

Türkiye sonuçları
Araştırmaya göre Türk insanı çocukların aşı olmasının önemli (% 95), aşının etkili (% 91) ve dini inançlarına uygun olduğunu (% 86) düşünüyor. Bu ifadeler için aşıya karşı tutum Türkiye’de global ortalamaya göre daha olumlu. Bu sonuçlarda Zeki Alasya-Metin Akpınar parodilerinin yanısıra bölgenin ve dinin etkisi de görünüyor. Ancak hemen her araştırmada görülen milli güvensizliğimiz burada da karşımıza çıkıyor ve aşının güvenli olduğunu düşünenler(% 78) global ortalamanın (%83) biraz altında kalıyor.

Aşı araştırması için Türkiye’de Ekim-Kasım 2015 aylarında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 1000 kişi ile görüşüldü.

Nur UsluHAYDİ ÇOCUKLAR AŞIYA !