All posts tagged: Demokrasi

DÜNYA DEMOKRASİYE AŞIK, ANCAK…

New Microsoft PowerPoint Presentation

Dünya genelinde demokrasi tamamen kabul görse de birçok kişi ülkesinin halkın iradesine göre yönetilmediğini düşünüyor.

BAREM, global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte tüm dünyada demokrasi konusunu araştırdı. 62 ülkede 60 binden fazla kişiyle 2014 yılı sonunda yapılan araştırma, dünyada bir demokrasi sorunu olduğunu ortaya koydu.

Öne çıkanlar

  • Dünya nüfusu demokrasiyi büyük ölçüde benimsemiş durumda, yüzde 76’sı bazı sorunları olsa da demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğuna inanıyor. Bu konuda tüm dünyada görüş birliği var.
  • Ancak, kendi ülkelerinin halkın isteklerine göre yönetilip yönetilmediği sorulduğunda bu konsensus önemli ölçüde azalıyor. Görüşülenlerin yüzde 50’si bunu kabul ederken yüzde 46’sı etmiyor.
  • Araştırmada ön plana çıkan iki konudan birincisi prensip olarak demokrasinin güçlü bir şekilde kabul edilmesi diğeri ise hâlihazırda işleyen sistemin eleştirilmesi.

Demokrasi en iyi yönetim şekli!

Görüşülen 62 ülkedeki insanlar ortalama yüzde 76 ile demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğu konusunda hemfikir. Bu durum kişinin dini inancı olup olmadığına veya hangi dine inandığına bağlı değil. Dünyada demokrasiye inanç tüm gruplara yayılmış durumda iken en güçlü olduğu alt gruplar eğitimi ve geliri yüksek olanlar.  Demokrasiye inanmada en yüksek oranlar Kuzey Amerika, Afrika ve Batı Avrupa ülkelerinde iken en düşük oranlara sahip bölgeler Kuzey Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika.

Türkiye’de demokrasiye inanma oranı  yüzde 86 ile Dünya ortalamasının üstünde ve 62 ülke içinde Almanya’nın arkasından 10. sırada. Türkiye’de bu konuda en yüksek oranlara sahip gruplar; öğrenciler (yüzde 94), üniversite ve üzeri eğitimli kişiler (yüzde 92) ile üst -AB- sosyoekonomik statü grupları (yüzde 91).

Grafikler_2

Dünya halkın iradesine göre yönetiliyor mu!

Araştırmada sorulan diğer bir soru; yaşadığı ülkenin halkın iradesine göre yönetilip yönetilmediği idi. Dünyada görüşülen kişilerin yarısı ülkesinin, halkın isteklerine göre yönetildiğini düşünürken, yarıya yakın (yüzde 46) diğer bir bölüm bunun tersini söylüyor.  Cevap vermeyenler yüzde 4.

Ülkeler bazında bakıldığında 26 ülkenin halkı ülkesinin kendi isteklerine göre yönetildiğini, 32 ülke halkı ise aksini söylüyor. 4 ülkede cevaplar eşit. Sonuçlar ülkeden ülkeye değişkenlik gösterirken uç bölgeler olumlu yaklaşımın en yüksek olduğu Doğu Asya (yüzde 69) ile en düşük olduğu Doğu Avrupa (yüzde 39).

Türkiye‘de ülkenin halkın iradesiyle yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 48. Görüşülen kişilerin yüzde 1’i bu konuda fikri olmadığını söylüyor. Türkiye’nin halkın iradesiyle yönetilmediğini düşünenler (yüzde 51) arasında; en yüksek oranlar şu gruplarda görülüyor: kadınlar  (yüzde 54), lise ve üniversite mezunları (yüzde 54) ile üniversite üzeri (yüzde 68 ) eğitimliler.

Grafikler_3

Nur UsluDÜNYA DEMOKRASİYE AŞIK, ANCAK…

MOBİL CİHAZLAR HAYAT KALİTEMİZİ YÜKSELTİYOR!

Mobile applications and media technology concept

Mobile applications and media technology concept

Türkiye’nin öncü araştırma şirketi BAREM, global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte cep telefonları ve elde taşınabilir mobil cihazların hayatımızı nasıl etkilediğini araştırdı. Türkiye sonuçlarına göre  kullanıcılar bu cihazların hayat kalitelerini olumlu yönde etkilediği görüşünde. Araştırmaya göre ülkemizde kullanıcıların %85’i cep telefonu ve mobil cihazların hayat kalitelerini yükselttiğini düşünüyor.

Mobil teknoloji hayatımıza girdiği günden beri vazgeçilmezlerimiz arasında. Her gün yeni cihazlarla tanışıyor mevcut cihazların daha üst modelleriyle karşılaşıyoruz. Sadece 21 yıldır hayatımızda olan cep telefonları bugün yaş ve statü gözetmeksizin herkesin kullanımında. Buna son 5 yılda elde taşınabilen mobil cihazlar da eklendi, kullanım yaygınlaştı. Neredeyse 24 saat ulaşır ve ulaşılır durumdayız. Ne özel, ne de iş yaşamımızı onlarsız düşünebiliyoruz. Acaba bu cihazları zamana yetişmek için bir zorunluluk olarak mı, yoksa isteyerek mi kullanıyoruz? İş hayatımız mobil cihazlar sayesinde esnekleşti mi, yoksa tüm güne mi yayıldı? Sosyal hayatımız sosyal medya ile genişliyor mu yoksa küçük bir ekrana mı sıkışıyor? Bu cihazların kölesi mi olduk efendisi mi? Mobil cihazlar yaşam kalitemizi artırıyor mu yoksa azaltıyor mu?

Mobil cihazlar yaşam kalitemizi artırıyor.

BAREM’in araştırması kullanıcıların mobil cihazların hayat kalitelerini yükselttiğini düşündüğünü söylüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre nüfusun %85’i cep telefonu ve mobil cihazların kendi hayat kalitelerini yükselttiği görüşünde. Araştırma kapsamında “Mobil cihazlar hayat kalitemi yükseltmiyor” yanıtını verenler 10 kişiden yalnızca 1’i oldu.

Mobil cihazların hayat kalitesini artırdığı görüşü, hiç bir yaş, cinsiyet ya da eğitim grubunda yüzde 70’in altına düşmüyor ve toplumda genel kabul görüyor.

Gelecek mobilin !

Araştırmaya katılan kadınların %86’sı, erkeklerin ise %84’ü bu cihazların hayat kalitelerini yükselttiğini savunuyor.

Mobil cihazlar en çok 25-34 yaş aralığında vazgeçilmez. Bu yaş grubunda yanıt verenlerin %92’si mobil telefon ve cihazların hayat kalitelerini yükselttiği görüşünde. Yaş ilerledikçe bu görüşten uzaklaşılıyor. 44-54 yaş aralığında yanıt verenlerin %81’i, 55 yaş üstünde yanıt verenlerin ise %78’i bu görüşü paylaşıyor.

WIN/ Gallup International, bu araştırmayı 2014 yılı sonunda 67 ülkede 66 bin kişiyle gerçekleştirdi. BAREM Türkiye genelini temsil eden 1000 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle görüştü.

Nur UsluMOBİL CİHAZLAR HAYAT KALİTEMİZİ YÜKSELTİYOR!