All posts tagged: mekan kuvvetlendirme

DEPREM HAZIRLIĞINDA SINIFTA KALDIK !

No comments
Barem Research’ün araştırmasına göre Kocaeli depreminin üstünden oniki yıl geçmesine rağmen on kişiden yedisi bugüne kadar deprem için özel bir hazırlık yapmamış. Barem Research 1999 yılından beri unutmadığımız ve Van depremiyle tekrar gündeme oturan kabusumuzu sorgulandı. Araştırma Türkiye kent-kır temsili 1.021 kişi ile CATI (Bilgisayar yardımlı telefon görüşmesi) yöntemiyle yapıldı. Görüşülen kişilerin yalnızca yarısı (% 52) oturduğu evin depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor. Sosyoekonomik statü yükseldikçe evet diyenler de artıyor. Depremden korunmak için alınan önlemler sorulduğunda görüşülen kişilerin % 71’i hiç bir şey yapmadığını söyledi. Yapılanlar arasında Deprem sigortası (% 12), Mekan kuvvetlendirme çalışmaları (% 10), Evin içindeki eşyalı sabitlemek (% 8) ve deprem çantası hazırlamak (% 5) var.
Nur UsluDEPREM HAZIRLIĞINDA SINIFTA KALDIK !