Hayat Kimya

2017 Aralık – 2018 Şubat tarihleri arasında Hayat Kimya TEAM departmanı ile Barem firması Pazar araştırma çalışmalarında işbirliği gerçekleştirmiştir. Çalışma süresince Barem firmasının aldığı hızlı aksiyonlar sayesinde çalışma süresi minimize edilmiş ve yararlı girdiler sağlanmıştır. Firmanın çalışmalar kapsamında gerekli katkıyı sağlayacağına inanıyoruz.

TEAM DepartmanıHayat Kimya