My Blog

TÜRKİYE DÜNYAYA GÖRE DAHA DİNDAR

Araştırma sektörünün lider kuruluşlarından BAREM’in global ortağı WIN/Gallup International dünya genelinde 65 ülkede 63 bin 989 kişinin katılımıyla bir din araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre dünyanın %63’ü dindar olduğunu söylüyor. Ateistlerin oranı %11.

Dünya genelinde dine yakınlığı yaş, cinsiyet ve gelir etkiliyor.

Araştırmanın Türkiye ayağını yürüten BAREM’in verilerine göre Türkiye nüfusunun %79’u kendini dindar olarak tanımlıyor, ateistlerin oranı ise %2.

Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen WIN/ Gallup International Association 2014 Yıl Sonu Araştırma sonuçlarına göre dünyada her 10 kişiden 6’sı dindar olduğunu söylüyor. (Dünyanın %63’ü) Her 5 kişiden biri dindar olmadığını (%22) belirtirken her 10 kişiden 1’i (%11) kendisini ateist olarak tanımlıyor. Dünya genelinde kendini dindar olarak tanımlayan ülkelerin başında Taylan (%94) geliyor. En az dindar ülke ise Çin. Çin’in %31’i kendisini ateist olarak tanımlıyor.

Peki Türkiye’de durum nasıl? Araştırma sektörünün önde gelen kuruluşlarından BAREM, çalışmanın Türkiye ayağını yürüttü. 12 ilde toplam 1000 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ülke nüfusun %79’u, dini vecibelerini yerine getirmekten bağımsız olarak, dindar olduğunu, %13’ü ise dindar olmadığını söyledi. Ateistlerin oranı ise %2.

Ortadoğu ve Afrika inançlı
Araştırma sonuçları kıta ve bölgeler bazında incelendiğinde Afrika ve Ortadoğu’da 10 kişiden 8’inin kendini dindar olarak tanımladığı, Doğu Avrupa ve Amerika’da her 10 kişiden 7’sinin ve Asya’da her 10 kişiden 6’sının dindar olduğunu söylediği görünüyor. Batı Avrupa, Avustralya ve Asya en fazla ateistin bulunduğu kıtalar. Batı Avrupa %14, Asya %14 ve Avustralya %12. En dindar kıta Afrika (%86) en dindar bölge ise MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) (%82).

Tayland 1 numara
Ülkeler açısından bakıldığında ise en dindar ülke Tayland olarak öne çıkıyor, burada nüfusun %94’ü kendini dindar olarak tanımlıyor. Tayland’ı %93 dindar oranı ile Ermenistan, Bangladeş, Gürcistan ve Fas, %92 ile Fiji, %91 ile Güney Afrika takip ediyor.

Rusların %70’i, Amerikalıların %56’sı, Yunanlıların ise % 71’i kendini dindar olarak ifade ediyor.

Çin inanmıyor
En az dindar ülke ise Çin. Çinlilerin %61’i kendini ateist olarak tanımlarken, %7’si dindar olduğunu söylüyor. Hong Kongluların %34’ü, Japonların %31’i ateist olarak tanımlıyor. Avrupada ise ateistlerin en fazla olduğu ülke Çek Cumhuriyeti (% 30), onu İspanya (% 20) ile Fransa ve Belçika (% 18) izliyor.

Dünyanın aksine Türkiye’de 35 yaşından sonra dindarlık artıyor
Araştırma verilerine yaş açısından bakıldığında dünyada 34 yaşın altındakiler kendini daha fazla dindar olarak tanımlıyor (%66). Türkiye’de ise trend tam tersi; dindarlık 35 yaşın üstünde artıyor. Yaş gruplarına göre dindarların oranı şu şekilde 18-24 Yaş Grubu %76, 25-34 Yaş grubu % 77, 35-44 Yaş grubu %80, 45-54 Yaş grubu %84.

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde kadınlar erkeklere göre biraz daha dindarken Türkiye’de dindar olduğunu söyleyen kadın ve erkeklerin oranı aynı (%79).

Eğitim ve sosyo ekonomik statü arttıkça dindarlık azalıyor
Eğitim durumuna göre dindarlık trendi dünyada ve Türkiye’de benzerlik gösteriyor. Eğitim arttıkça dindarların oranı azalıyor. Türkiyede eğitime göre dindarların oranı şu şekilde : Ortaokul ve altı eğitim %87, lise mezunları %80, üniversite mezunları %70, master ve doktoralı kişiler %63.

Dünyada düşük ve orta gelirli kişiler, ortanın üstü ve yüksek gelirlilere göre daha dindar. Türkiye’de de benzer şekilde sosyoekonomik statü yükseldikçe dindarların oranı azalıyor.
SES gruplarına göre dindarların oranı şöyle : AB ses % 74, C1 % 80, C2 % 81, DE % 84.

Çalışma durumuna göre dindarlık farklılaşıyor
Çalışma durumuna göre dindarlık Türkiye’de dünya genelinden oldukça farklı bir profil gösteriyor. Dünyada çalışmayanlar (öğrenciler, ev kadınları, emekliler) çalışan kesime göre daha dindar. Türkiyede ise en dindar grup olan ev kadınlarını (% 89), çalışanlar (% 79) takip ediyor, ardından Emekliler %77, İşsizler %72 ve Öğrenciler %70 geliyor.
İzmir’de bile dindarların oranı dünya ortalamasının üstünde
İl bazında dindar olduğunu söyleyenlerin oranı İstanbul’da %80, Ankara’da %77, İzmir’de %69, diğer illerde ise %81 oldu.

Araştırmayla ilgili konuşan BAREM Genel Müdürü Hakan Döngel, “Din tüm dünyada günlük hayatı domine eden, etki eden en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Kendini dindar olarak ifade edenlerin oranı tüm dünyada %63. Yaş açısından yapılan değerlendirme tüm dünyada gençlerin daha fazla dindar olduğunu gösteriyor. Bu sonuçlar dinin çok daha uzun süre hayatı domine eden bir unsur olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor” diyor.

Araştırmanın Künyesi
Araştırma 65 ülkede her ülkenin nüfusunu temsil eden toplam 63 bin 989 kişinin katılımı ile 2014 yılı Aralık ayında gerçekleştirildi. Veri toplama yöntemi ülkeye göre CAPI, CATI veya online oldu.
Türkiyede benzer şekilde NUTS 1 Bölgelerinde (12 ilde) Türkiye temsili 1000 örneklemle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yapıldı.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
Nur UsluTÜRKİYE DÜNYAYA GÖRE DAHA DİNDAR